Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), Mutluweb Tasarım yazılım ve hizmetlerini kullanımınız sırasında nasıl bilgi topladığımızı ve kullandığımızı açıklığa kavuşturmayı amaçlar.

Tanımlar

“Müşteri”, Mutluweb Tasarım müşterisi anlamına gelir. “Müşteri Verileri”, bir Kullanıcı’nın Mutluweb Tasarım içinde depoladığı kişisel veriler, notlar, raporlar, adresler ve diğer belgeler anlamına gelir. “Kişisel Veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişi ile ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir. “Siz” veya “Kullanıcı”, Mutluweb Tasarım’ın sunduğu yazılım ve hizmetleri kullanan bir Müşteri veya müşterinin temsilcisi anlamına gelir. “Ziyaretçi”, Mutluweb Tasarım’ın yazılım ve hizmetlerine herkesin erişimine açık alanlarına erişimi olan Kullanıcı dışındaki bir kişi anlamına gelir.

Sorumluluklar ve Onay

Mutluweb Tasarım sunucularında depoladığınız bilgiler sizindir. İçerikleriyle ilgilenmez, size hizmet sunmak dışında bir amaçla izniniz olmadan kullanmayız ve asla başkalarına satmayız. Eğer Avrupa Birliği sınırları içinde yerleşikseniz, Mutluweb Tasarım sunucularına yüklediğiniz her türlü “Kişisel Veriler”iniz kapsamında Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nce (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) tanımlanan “Veri İşleyicisi” sorumluluğu taşımaktayız. Bu bilgileri, istediğiniz zaman değiştirebilir, silebilir, bunlara erişim yetkilerini uygun bulduğunuz şekilde düzenleyebilir ve yönetebilirsiniz. Mutluweb Tasarım sunucularına depoladığınız bilgilerin kontrolü tamamen sizdedir. Bu nedenle Mutluweb Tasarım, Müşteri Verisi içinde yer alan herhangi bir Kişisel Verinin toplanması ve kullanımı konusunda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nce (bundan böyle “GDPR” olarak anılacaktır) tanımlanan “Veri Sorumlusu” yükümlülük ve sorumluluklarına sahip değildir. Mutluweb Tasarım hizmetlerini ve yazılımlarının kullanımıyla ilgili destek ihtiyacınız olduğunda size yardımcı olmak için elimizden gelen çabayı sarf ederiz. Ancak verilerinizin gizliliğini sağlamak için aldığımız önlemler nedeniyle, destek ekibimiz kayıtlı bilgilerinize ulaşamayabilir ve tarif ettiğiniz sorunu gözlemleyemeyebilir. Bu durumlarda dahi erişim şifrelerinizi destek personelimizle paylaşmamalı ve tüm sorumluluk sizde olmak üzere, sadece sorununuzu tarif etmeye yeterli olacak kadar bilgi ve ekran görüntüsü paylaşmalısınız. Herhangi bir nedenle destek hizmetleri almak amacıyla bir personelimize, sizin hesabınıza erişmesi için izin verdiğinizde, Kişisel Verilerinizin koruma altında olmasından sorumlu olursunuz. Aralarında web sitemiz, mobil arayüzler, istemciler, üçüncü parti sağlayıcılar ve web siteleri, API, SMS, eposta ve diğer iletişim kanalları da bulunan çeşitli kaynaklardan bilgi topluyoruz. Mutluweb Tasarım’a kaydolarak, Kullanım Koşulları ve bu Politikadaki hükümler dahilinde bu bilgileri işlememize, kaydetmemize, açıklamamıza, ve diğer şekillerde kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Sizin Tarafınızdan Sağlanan Bilgiler

Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarını, Kullanıcı veya Ziyaretçi olarak kullandığınızda, Kişisel Veriler toplayabiliriz. Bunlar aşağıdaki bilgileri içerebilir: Kişisel kayıt bilgileri: Kullanıcı olarak Mutluweb Tasarım’a kaydolduğunuz zaman, siz, şirketiniz ve çalışma arkadaşlarınız hakkında bazı bilgiler sağlayabilirsiniz. Bunlar isimler, pozisyonlar, telefon numaraları, e-posta adresleri, meslek, dil ve diğer bilgiler içerebilir. Kullanıcı adları ve şifreler: Kendinizi kullanıcı olarak Mutluweb Tasarım’a tanıtmak için bir kullanıcı adı ve şifre seçersiniz. Bu bilgiler, kişisel hesabınızla ilişkilendirilir. Şirket bilgileri: Mutluweb Tasarım, şirketiniz hakkında endüstri, organizasyon yapısı, çalışanlar, iş hacmi, konumları da içeren bilgiler vermenizi isteyebilir. Başkaları hakkında bilgiler: Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarını kullanılırken, Mutluweb Tasarım kullanıcısı olan veya olmayan başkaları hakkında bilgiler girilebilir ve bunlar bazı işlevleri sağlamak için kaydedilebilir. Bunlar arasında Müşterilerin müşterileri, tedarikçileri, hizmet sağlayıcıları, irtibatta olunan kişiler ve başkaları olabilir. Veri: Kullanıcılar, aralarında toplantı notları, yorumlar, projeler, planlanmış olaylar, aktiviteler, bağlantılar ve diğerlerinin de bulunduğu çeşitli veri türlerini Mutluweb Tasarım’a girebilirler. Konum: Bazen Mutluweb Tasarım konum bilgisi sorabilir veya bu bilgiyi girme imkanı tanıyabilir. Ayrıca sizin network adresiniz veya Mutluweb Tasarım’a erişmek için kullandığınız istemciler veya servis sağlayıcılar tarafından sağlanan bilgilerle de konumunuzu belirleyebiliriz. Sosyal ağ bağlantıları: Siz veya başkaları hakkında girdiğiniz bazı bilgiler, sosyal ağ profilleri ve verilerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Bağlantılar: Mutluweb Tasarım’a harici ve dahili web linkleri girebilirsiniz. Mutluweb Tasarım hizmetlerini kullanarak, toplanan tüm bilgilerin Hizmet Koşulları ve bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak kullanılmasına rıza göstermiş olursunuz.

Sizin Tarafınızdan Toplanan Bilgiler

Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarının kullanımı sırasında, müşterileriniz ve kullanıcılarına ait farklı bilgileri toplayabilirsiniz. Mutluweb Tasarım’da depoladığınız bilgilerin toplanması, kullanımı, silinmesiyle ilgili konular, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde sizin sorumluluğunuzdadır.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarını kullanırken, çerezler de dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak, cihazınızdan belirli bilgileri otomatik olarak kaydedebiliriz. Cookie’ler web tarayıcılarının cihazlarınıza kaydettiği küçük veri dosyalarıdır. Hem oturum, hem de kalıcı cookie’leri, hizmet kullanımını izlemek ve bazı işlevleri sunmak için kullanabiliriz. Tüm çevrimiçi faaliyetleri ve kullanımları, zamanları, veri transferlerini, IP adresleri dahil olmak üzere kaydedebiliriz.

Entegre Hizmetler Aracılığıyla Elde Edilen Bilgiler

Depolama, bulundurma, reklam yayını da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetin bazı kısımları iş ortaklarımız ve üçüncü partilerce sağlanabilir. Onların hizmetlerinden faydalandığımızda, bilgilerinizin kullanımı bu Politikada belirtilen korumalara aynen tabidir. Üçüncü kişilerce sağlanan (Google hesabınızla bağlanmak gibi) belirli hizmetlerin kullanıcı adı ve şifresini kullanarak Mutluweb Tasarım’a erişme veya kaydolma seçeneği verilebilir veya diğer bilgileri Mutluweb Tasarım’a sağlamak için bir Entegre Hizmeti yetkilendirme seçeneği kullanılabilir. Bu tür hizmetleri kullanarak Mutluweb Tasarım’a bağlanmadan önce lütfen her Entegre Hizmet sağlayıcısının yayımladığı kullanım koşullarını ve gizlilik politikalarını dikkatle gözden geçirin.

Diğer Kaynaklardan Toplanan Bilgiler

Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerden ve iş ortaklarından, reklam verenler ve Entegre Hizmetler gibi Mutluweb Tasarım dışındaki kaynaklardan bilgi edinebiliriz. Topladığımız bilgileri daha iyi hedeflenmiş, ilgili içerik ve hizmetleri yayınlamak için kullanabiliriz. Bunları yayınlamak için üçüncü kişilerin hizmetlerini kullandığımızda, kişisel olarak tanımlanmanıza yol açacak bilgileri açığa çıkarmadığımızdan emin oluruz ve Kişisel Bilgileri bu Politikaya uygun olarak ele alırız.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Mutluweb Tasarım’ın sunduğu hizmetlerin sürekliliği için topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanıyoruz:

İşleyişimizi İyileştirmek

Mutluweb Tasarım’ın sunduğu hizmetleri geliştirmek, yeni özellikler ve ürünler sunmak, işlevselliği artırmak, ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek, raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için Kişisel Verileriniz depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

İletişim Kurmak

E-posta adresi ve iletişim bilgilerinizi iletişim kurmak, destek hizmetleri sağlamak ve sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi sağlamak amacıyla kullanabiliriz. Size bu tür iletişimlerden ayrılma hakkını sağlarız.

Özelleştirilmiş Hizmetler Sunmak ve Ziyaret Analizleri Sağlamak

Çerezleri kullanarak Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarını kullanımınız sırasında bazı bilgileri yeniden girmek zorunda kalmazsınız. Ayrıca sunduğumuz hizmetleri kişiselleştirmek, özelleştirilmiş reklamlar, içerik ve bilgi sağlamak, kullanım eğilimlerini ve alışkanlıklarını ölçmek amacıyla bu bilgileri kullanabiliriz.

Bilgilerin Paylaşımı

Başkalarıyla Paylaştığınız Bilgiler

Mutluweb Tasarım bir bilgi paylaşım ortamıdır. Paylaşılmış dosyalar, irtibatta olduğunuz kişiler, yorumlar ve diğer verileriniz de dahil olmak üzere paylaştığınız bilgiler, sizin tercihleriniz doğrultusunda başkalarına sunulacaktır. Kullanımınıza sunulan yetkilendirme seçenekleri gibi çeşitli ayarların başkalarıyla paylaşımınızı nasıl etkilediğini anladığınızdan emin olmalısınız.

Servis Sağlayıcılar

Depolama, bulundurma, reklam yayını, web sitesi analitiği de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hizmetin bazı kısımları iş ortaklarımız ve üçüncü kişilerce sağlanabilir. Onların hizmetlerinden faydalandığımızda, bilgilerinizin kullanımı bu politikada belirtilen korumalara aynen tabidir.

Yasal Açıklama ve Başkalarına Zararın Önlenmesi

Çalıştığımız ülkelerin kanun ve kurallarına saygı gösteririz ve bir kanun kuvvetinden haklı bir talep geldiğinde bilgileri teslim edebiliriz. Yasa dışı veya başkalarına zarar verebilecek bir faaliyet yürütmekte olduğunuza dair yeterince kuşkumuz varsa, bilgileri kanun kuvvetlerine teslim edebiliriz.

Mülkiyet Değişimi

Mutluweb Tasarım hizmet ve yazılımlarını satılır, satın alınır, veya herhangi bir biçimde el değiştirirse, bilgileriniz de aynı işlemin parçası olarak yeni sahibine devredilir. Bu Politikada belirtilen koşullar bu durumda yeni sahibini aynen bağlar.

Veri Güvenliği

Bilgilerinizi Mutluweb Tasarım sunucularına depoladığınızda ilettiğiniz bilgileri korumak için genel kabul görmüş endüstri standartlarını takip ederiz. Bu kapsamda Kişisel Verilere, kanuna aykırı olan tüm yetkisiz kullanımlar, erişimler ve kötüye kullanmalara karşı korumak için makul teknik önlemleri alırız. Ayrıca, verilerinize etkide bulunabilecek herhangi bir veri güvenliği ihlalinde sizi, yürürlükteki yasalara uygun olarak bilgilendiririz.

Haklarınız

Verilerinizle ilgili oluşabilecek taleplerinizi aldıktan sonra, kendi iç prosedürlerimizi de dikkate alarak talebinizin yerine getirilmesi için çalışmaya başlarız ve bu konuda yürürlükteki yasalar kapsamında sizi bilgilendiririz. Tüm başvurulara 30 gün içinde cevap veririz.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri ve Güncellemeler

Bu Politikayı herhangi bir anda önceden haber vermeksizin değiştirebiliriz. Bazı durumlarda önemli değişiklikleri size e-posta veya web sitesi duyuruları ile bildirebiliriz, ancak buna zorunlu değiliz. Politikanın güncel şartlarını her zaman web sitemizde “Gizlilik” sayfasından okuyabilirsiniz. Politikayı değiştirdiğimiz zaman, en son revizyon tarihini burada belirteceğiz.

Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz

Bu Politikaya dair, Kişisel Bilgilerin kullanımıyla ilgili sorularınız, yorumlarınız veya Kişisel Bilgilerinizle ilgili oluşabilecek herhangi bir sorun ya da şikayetiniz için info@mutluweb.net adresine e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Projeye uygun sunucu / hosting yapılandırması gerektirir

Doğru yazılımın kullanılması gerekir

Size uygun kullanıcı dostu tasarım yapılması

Doğru SEO - Arama motorları optimizasyonu gerekir

İşletmeniz için Web – İnternet Sitesi Tasarımı ile ilgili çözüm ve hizmetleri ararken; sizi anlayabilecek, güvenebileceğiniz, gerekli donanıma sahip, uzun vadede sizi destekleyebilecek bir web tasarım ajansı seçmeniz; sektörünüzde sürekli önde olmanızı sağlar.


BİZE ULAŞIN
Ozansoy Sokak no:2/A ÇANAKKALE
0 553 658 50 81
Copyright © 2009 - 2024 - Tüm Hakları Saklıdır - Mutluweb