JQuery Html Elemanını Ekleme ve Kaldırma Devamini Oku

JQuery ile web sayfasına yeni html elemanları ve içerik ekleyebiliriz. Bu amaçla kullanabileceğimiz 4 metottan bahsedelim:prepend() – Belirtilen html elemanının baş kısmına içerik eklenmesini sağlar.append() – Belirtilen html elemanının son kısmına içerik eklenmesini sağlar.before() - Belirtilen html elemanından önce içer...

Jquery ile Html İçerik ve Özellik Değiştirme Devamini Oku

Html Nesnelerinin İçerik ve Özelliklerini DeğiştirmeHtml DOM arabirimi sayesinde javascript gibi diller kullanılarak, html nesnelerinin içeriklerine ve özelliklerine ulaşılabilir ve değişiklik yapılabilir.Html elemanlarının içeriğini elde etmek ve değiştirmek için şu metotlar kullanılabilir:text : Belirti...

Jquery Animate Metodu Devamini Oku

JQuery Animate metodu kullanılarak html etiketlerine uygulanan Css özellikleri değiştirilebilir ve bu yolla animasyonlar elde edilebilir.Animate metodunun kullanımı şu şekildedir:$(selector).animate({parametreler},Hız,callback);Parametreler kısmına değiştirilecek olan Css özellikleri ve değerleri yazılır.Hız ve call...

Jquery Slide Metotları Devamini Oku

JQuery ile nesnelerin aşağı doğru genişleyerek açılmasını ya da yukarı doğru kapanarak gizlenmesini sağlayabiliriz.Slide metodunun 3 farklı varyasyonu olup, kullanım şekli hem birbirleriyle hem de diğer konularda işlediğimiz metotlar ile aynıdır:$(selector).slideMetodu( hız, callbackFonksiyonu );Parametreler isteğe ba...

Jquery ile Slider Devamini Oku

JQuery ile şu ana kadar anlattıklarımız bile, basit bir slider yapımı için yeterlidir.Aşağıda ön izlemesini gördüğünüz slider'ın kodlarını elimizden geldiğince açıklamaya çalıştık. JQuery slider örneğini indirmek için tıklayınız. Resimlerin boyutları ve css kodlarını değiştirerek kendinize uyarlayabilirsiniz....

JQuery Fade Metotları Devamini Oku

JQuery ile nesneleri solarak yavaşça yok edebilir veya gizlenmiş bir nesnenin saydamlığını yavaşça artırarak görünür olmasını sağlayabiliriz.Fade metodunun 4 farklı varyasyonu olup, kullanım şekli hem birbirleriyle hem de diğer konularda işlediğimiz metotlar ile aynıdır:$(selector).fadeMetodu( hız, callbackFonksiyonu );...

Jquery Callback Fonksiyonu Kullanımı Devamini Oku

JavaScript komutları satır satır işlenir. Tabi bu işlemler bilgisayar tarafından çok hızlı gerçekleştirilir. Bu yüzden yazdığımız komutların çalışmalarını daha iyi kontrol etmemiz gerekir.Örneğin sayfada bir efekt kullandık ve efektten sonra da kodlarımız var. Sayfamız çalışırken efekt daha bitmeden sonraki kodların çal...

JQuery ile Gizleme ve Gösterme Devamini Oku

JQuery ile Nesneleri Gizleme ve GöstermeJQuery kullanarak nesneleri gizlemek, gizli olan nesneleri göstermek gibi işlemler çok kolay yapılabilir. Bunun için kullanılabilecek metotlardan üçü bu sayfada açıklanmış olup, ileriki konularda farklı metotlar da anlatılmıştır.Nesneleri gizlemek için kullanılan en temel m...

Jquery Olayları Devamini Oku

Query’de kullanabileceğimiz olaylar ve açıklamaları şunlardır: (Kullanım şekillerini örnekler kısmında inceleyebilirsiniz.)click – Tıklama olayıdır.dblclick - Çift tıklama olayıdır.mouseenter - Fare ile üzerine gelinmesi olayıdır.mouseleave - Farenin üzerinden çekilmesi olayıdı...

Jquery Yazım Kuralları Devamini Oku

JQuery Yazım KurallarıJQuery kütüphanesini kullanacağımız tüm sayfalara bağladıktan sonra artık JQuery metotlarını kullanabiliriz.İlk yapmamız gereken şey sayfamızın head kısmında script etiketleri arasına document.ready olayını tanımlamaktır. Ardından bu fonksiyon içerisinde diğer olaylar ve bunlara bağl...

Jquery Nedir Devamini Oku

JQuery Nedir? Ne Amaçla Kullanılır?JQuery en basit ifadeyle bir JavaScript kütüphanesidir.JavaScript ile uzun kodlar yazarak yapabileceğimiz işleri daha kısa ve pratik hale getirmeyi amaçlar.JQuery öğrenmek ve kullanmak, biraz Html, CSS ve JavaScript bilen kişiler için son derece kolaydır.Hatta JavaScript hiç bilmey...

JavaScript Zamanlayıcı Kullanımı Devamini Oku

JavaScript blokları genellikle eş zamanlı olarak yürütülür.  Fakat bazen keyfi olarak zamanlanmış bir şekilde kodlarınızın yürütülmesini isteyebilirsiniz. Bu işlemler için javascriptte doğal zamanlayıcı fonksiyonları mevcuttur. Bu yazıda bu fonksiyonların nasıl kullanıldığı örneklerle a...

JavaScript JSON Kullanımı Devamini Oku

Elimizde bir javaScript verimiz olduğunu  ve bu veriyi başka bir sayfada işlememiz gerektiğini düşünelim. Burada veriyi belirli bir biçimde (format) sayfalar arasında taşımamız gerekir. Bunun için genellikle eskiden  düz metin yada XML kullanılırdı. XML biçiminin yorumlanması zor olduğu içi...

JavaScript Zaman Komutları Devamini Oku

JavaScript ile  Date fonksiyonu tarih oluşturma, değiştirme ve kısmen tarih biçimlendirme işleri yapılabilir.  JavaScript  1 Ocak 1970 UTC tarihinden şu zamana kadar geçen milisaniye cinsinden zaman değerini temel alır.Date NesnesiYazım Kuralı:new Date();new Date(de...

Siyah şapka SEO Devamini Oku

Siyah Şapka SEO nedir, neden kaçınmak gerekir?Siyah Şapka SEO, sıralamanızı iyileştirmek ve aramada daha fazla görünürlük kazanmak için bir kısayol gibi gelebilir. Ancak bu taktiklere katılmadan önce iki kez düşünün. Siyah şapka teknikleri, SEO’nuza yardımcı olabilec...

Javascript Nesne (Object) Oluşturma Devamini Oku

JavaScript programlama dilinde  5 tane veri tipi ve 3 tane referansı ifade eden Object tipi vardır. Veri tipleri  Number, String, Boolean, Undefined, ve Null(bu da bir obje)dir.  fonksiyon, dizi, nesne (object)  gibi refrensları ifade eden Object tipler bulunmaktadır.Javascript ile çeşitli yöntemler kullanarak nesne oluşturmak mümkündür. Bu yöntemlerde bir kaç tanesini ör...

JavaScript Hata Yakalama Devamini Oku

JavaScript ile hata yakalama konusunu anlatmadan önce hata nasıl oluşur bu kavramı anlamak gerekir. Nesne yönelimli bir programlama yapıyorsanız. Çok fazla satırdan oluşan ve kompleks kodlar yazıyor olmanız oluşabilecek durumlardan biridir. Formlardan veri okurken, ajax ile veri tabanından veri getirirken y...

JavaScript Form Örnekleri Devamini Oku

Text kutusu içine girilen yazıyı Div içine aktarma,Text kutusuna girilen yazıyı select nesnesine option olarak ekleme;Text kutusu boşsa formu göndermeyi iptal etme,JavaScript ile img ekiketindeki resimleri değiştirme....

JavaScript HTML DOM Nesneleri Devamini Oku

HTML DOM ile, javaScript kullanarak bir HTML belgesinin tüm elementlerine ulaşıp, değiştirebilirsiniz.  DOM; HTML, SVG, XML gibi yapısal diller için bir arayüz görevi görmektedir. Dom ile bir ağaç gibi belgeye ulaşıp, belgenin yapısını ve stilini değiştirmek mümkündür....

JavaScript Olaylar Devamini Oku

Olaylar, HTML nesnelerinin kullanıcı(fare,klavye yada dokunma) yada Web Apileri(video bitmesi, duraklatılması vs.) ile etkileşimi sonucu meydana gelen değişimlerdir. DOM ile gerçekleşen olaylara JavaScript kullanarak fonksiyon atamak mümkündür.Bu yazıda DOM nesnelerinin olaylarına jav...

JavaScript addEventListener Devamini Oku

HTML dökümanı üzerinde belirtilen elementi dinleyip, istenilen olay gerçekleştiğinde bir metod çalıştırmak için kullanılır.Aslında özetle DOM nesnelerine olay atamak için kullanılır.Bu yazıda addEventListener kullanımı ve isteğe bağlı bubbling( kabarc...

JavaScript Fonksiyon Tanımlama Devamini Oku

Genellikle bir fonksiyon bir kodun yinelemeli olarak kullanılacağı durumda tanımlanır. Diğer programlama dillerinde de kullanılan fonksiyonlar “altprogram” olarak da ifade edilmektedir. Fonksiyon isim ve gövde olarak iki parçadan oluşur. isim kısmından fonksiyona parametre geçişi sağlanabilir. Gövde ...

JavaScript Dizi Fonksiyonları Devamini Oku

Dizi oluşturma ve dizilerde kullanılan bazı metodları Dizi Oluşturma isimli makalede belirtmiştim. Bu makalede diziler üzerinde işlem yapan metodların nasıl kullanıldıkları örneklerle açıklanmıştır....

Javascript Dizi Oluşturma Devamini Oku

Öncelikle “dizi nedir” sorusuna cevap vererek başlayalım. Dizi benzer ifadelerin bir araya getirildiği özel değişkendir.Bir değişken içinde bir veri saklana bilirken, dizilerde birden fazla veri saklamak mümkündür. Aşağıdaki örnek kod parçasının ilk satırında diller adınd...

Google Search Console Hata ve Uyarıları Devamini Oku

Google Search Console kullanmanın en güzel yanlarından birisi çok değerli SEO geri bildirimleri vermesidir. Özellikle eski sürümden yeni sürüme geçerken bazı hatalar ve yeni uyarılar gelmeye başlamıştır.Bu makalede Search Console hataları ve uyarılarının nasıl düzeltebileceğ...

JavaScript while Döngüsü Kullanımı Devamini Oku

JavaScript while döngüsünde şart doğru olduğu sürece bloklar arasındaki kodlar yürütülür.Yazım Kuralı:while (şart) {    çalıştırılacak olan kodlar}şart: true(doğru) olduğu sürece döngüyü çalıştırır. ...

JavaScript for Döngüsü Kullanımı Devamini Oku

Tüm C tabanlı programlama dillerinde olduğu gibi süreklilik arz eden komutlarınızı for döngüsü altında ele alabilirsiniz.  JavaScript dilinde de bu yapının kullanımı aynı şekildedir.JavaScript dilinde for döngüsü dışında şu döngüler de bulunmaktadır.for – Belirli sayıda ko...

JavaScript Switch Case Kullanımı Devamini Oku

Switch ifadesi farklı koşullara bağlı olarak farklı eylemleri yürütmek için kullanılır. Switch kendine gelen ifadeyi değerlendirip, uygun olan case ile eşleştirir. Uygun olan case ile eşleşen ifade/ifadeler yürütülür....

JavaScript if else Kullanımı Devamini Oku

Bütün programlama dillerinde olduğu  gibi JavaScript dilinde de en çok kullanılan karar ifadelerinden biridir. if parantezi arasındaki koşul doğru ise ifade çalıştırılır. Koşul sağlamıyorsa else kısmı varsa bu kısımdaki ifade çalıştırılır.Kullanımı 1: if(şart)...

JavaScript Karşılaştırma Operatörleri Devamini Oku

Karşılaştırma operatörleri, değişkenler veya değerler arasındaki eşitliği veya farkı saptamak için mantıksal işlemlerde kullanılır.Eşitlik  Operatörü(==)JavaScript...

JavaScript Tür Dönüşümü Devamini Oku

JavaScript ile bir değişken tipten bağımsız olarak tanımlanır. Fakat değer ataması yapılırken değerin türüne göre değişkenin tipi dinamik olarak belirlenir. Bu  durum javascript dilinin değişken ile veri arasında gevşek bir bağa sahip olduğu anlamına gelir. İlk değer ataması yaparken, elle...

JavaScript Değişkenler Devamini Oku

Değişken TanımıDeğişkenin tanımını yaparak konuya başlayalım. Değişken, programın çalışması için gerekli verilerin tanımlanarak, bellek üzerinde tutulduğu bölgelere verilen isimlerdir.Bellek hücrelerini birerli yada bir kaçının bir araya gele...

JavaScript’e Giriş Devamini Oku

JavaScript Nedir?JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir. JavaScript ile yazılan istemci tarafı betikler sayesinde tarayıcının kullanıcıyla etkileşimde bulunması, tarayıcının kontrol edilmesi, asenkron bir şekilde sun...

Php ile Mail Gönderme Devamini Oku

Bundan önceki mail formu yapımı yazımda normal mail fonksiyonu ile mail göndermeyi anlatmıştım. Şimdi o yönteme alternatif ve daha etkili olan SMTP ile mail göndermekten bahsedeceğim.SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Elektronik posta gönderme protokolüdür. PHP’nin normal mail fonksiyonuyla genelde server adın...

Php Data Objects (PDO) Devamini Oku

Artık “mysql_connect“, “mysql_query” fonksiyonlarının müfredattan kalkma zamanı geliyor, PHP’de kendi resmi dökümantasyonunda da bunun sinyalini vermeye başlamış; “mysql” fonksiyonlarının sayfasında aşağıdaki gibi bir öneriyle karşılaşıyoruz;This extension is not ...

Php ile htaccess kullanımı Devamini Oku

Htaccess; web alanında birçok faydalı yönlendirme işlerinin  yapılmasını sağlayan, Apache web sunucularında olan etkili ve çok amaçlı bir ayar dosyasıdır.Web projelerinizi bir çok şekilde düzene sokup kullanıcı dostu URL’ler yapmamıza ve bir takım yollarla güvenlik önlemleri de almanıza yarayan ve ...

Php Bot Yapımı Devamini Oku

İnternette otomatik olarak programlandıkları amaç üzerine bir çok adrese ve içeriğe ulaşıp değerlendiren, kullanan, saklayan veya yayınlayan inter robotlarına bot denir.PHP’de bot yapmak gayet basit ve eğlencelidir. Günümüzde en çok başka sitelerden içerik (ç)almak amacıyla ...

php dosya upload Devamini Oku

PHP dosya yükleme işleme için önceki derslerde öğrendiğimiz html formunu kullanacağız. Başkalarının bilgisayarında olan dosyaları kendi sunucumuza göndereceğimiz bu çalışmada güvenlik için biraz dikkatli ve tedbirli olmamız gerekiyor.Eğer hiç bir koşul uygulamadan saf bir upload uygulaması yapacak olursa...

Php Dizin işlemleri Devamini Oku

PHP ile dizin işlemleri sayesinde yeni dizinler oluşturabilir, dizinleri taşıyabilir, yeniden adlandırabilir, silebilir ve içinde neler olduğunu gösterebiliriz.Web tabanlı dosya yöneticisi gibi bir yazılım yapmak ya da dosya upload çalışmalarına girişmek için öğrenmemiz gereken konulardan bir tanesi olan dizin...

Php Tarih ve Saat işlemleri Devamini Oku

Tarih verilerini kullanmaya başlamadan önce yapmamız gereken bir takım ayarlar var. Bunlardan ilki doğru saat ve tarihe ulaşabilmek için hangi il, ülke ya da zaman diliminde olduğumuzu sunucuya belirtmek.Bunun için “date_default_timezone_set” fonksiyonu ile bizim zaman dilimimizin belirtecini giriyoruz. Eğer farkl...

Php Dosya İşlemleri Devamini Oku

PHP’de dosya sistemi işlevleri sayesinde yeni dosyalar oluşturabilecek, olan dosyaları değiştirebilecek ya da silebileceğiz. Dosya yükleme ve indirme olaylarında da lazım olacak olan bir çok önemli fonksiyona da bu başlık altında değineceğiz.Bu işlevler sayesinde tek bir PHP dosyası ile milyonlarca dosya oluş...

Php Değişkenler Devamini Oku

Matematik formüllerindeki x, y gibi programlamada da değişkenler vardır. Ne değer verirsek kullanıldığı her yerde o değeri temsil eder. Temsil ettiği veriye bağlı olarak bir kaç değişken türü vardır. Php veri türünü otomatik tespit ettiği için değişken tanımlarken bu türleri belirtmemiz gerekm...

Google Ads Anahtar Kelime Eşleme Türleri Devamini Oku

Google Ads eski adıyla Google Adwords’te anahtar kelimeler için ayarlar yaparken eşleme türlerine hakim olmak gerekir. Doğru bir şekilde hesap yönetimi için anahtar kelime eşleme türleri bilinmelidir. Neticede zaten Google’da reklam vermek anahtar kelimeler üzerine kurulu bir sistemdir. Google Ads Anahtar Kelime Eşleme T...

Google Ads Performans Planlayıcı Devamini Oku

Performans Planlayıcı Mayıs 2019’da Google Ads’te yerini aldı.Peki Performans Planlayıcının reklamlarınıza nasıl bir katkısı olacaktır?Performans planlayıcı sayesinde maksimum hedeflere ulaşmak mümkün olabilir. Çünkü planlayıcı mevcut kampanya ölçümlerinizi de değerlendirerek sizlere farklı ...

Web Sitesi Tasarımında Yapılmaması Gereken 5 Hata Devamini Oku

1. Header’daki Sosyal Medya İkonlarıMüşterinin her seferinde siteye bir ziyaretçi alırsa, bu küçük çaplı bir başarıdır. O zaman neden onlara “sosyal medyamıza da göz atın” adı altında bir çıkış uyarısı yapasınız ki?Sosyal medya kampanya...

Rekabet oranı analizi Devamini Oku

Rekabet oranı analizi, kelime rekabeti, rekabet oranı ölçüm testi gibi kavramları sık sık duyduk. Hele ki SEO uzmanı ile çalışıyorsanız; en temel kavramlardan bir tanesi rekabet oranı analizidir. Çünkü proje başlangıcında dikkat edilmesi gereken ilk faktörleri arasında yer almaktadır. Rekabet oran...

Organik Trafik Artırma Yolları Devamini Oku

Google arama motorunun yapmış olduğu son güncellemeden sonra, internet siteleri ve SEO cephesinde değişiklikler meydana geldi. Yani Google internet  sitesi sahiplerine, “emeksiz yemek olmaz” demek istiyordu, bu son güncellemesinde. SEO çalışmalarının amacı zaten organik trafik ve site trafiğini artırmaktır. Ancak bugüne kadar bu işlem, kullanıcı satın alınarak yapılıyordu. Yani organik olarak ge...

SSL nedir, nasıl çalışır Devamini Oku

SSL nedir, nasıl çalışır?Yeni Başlayanlar kategorisinde 24.11.2011 tarihinde yayımlandı.      SSL'in açılımı Secure Sockets Layer (güvenli giriş katmanı) dır. SSL, server ile alıcı iletişimi esnasında verilerin şifrelenerek yapılması işlemidir. En bilinen kullanımı ise...

.com.tr alan adı nasıl alınır Devamini Oku

com.tr alan adı nasıl alınır?com.tr alan adı tescil etme yetkisi Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndedir ve belge karşılığı kayıt edilmektedir. Com.tr alan adları, nic.tr alan adı üzerinden tesciller online olarak gerçekleşir.com.tr alan adı almak için ...

Sitemap (Site Haritası) Nedir Devamini Oku

Sitemap (Site Haritası) Nedir?Hem arama motorları hem de kullanıcılara yardımcı olmak için tasarlanmış ve web sitesinin düzenlenmiş tüm içeriğini gösteren hiyerarşik listelere Sitemap (site haritası) denir. Site haritası, kullanıcılar için web sitesi içerisinde yer alan (bağlantılar dahil) sayfaları gösteren bir HTML dosyası iken arama motorları söz konusu olduğunda da arama motoru tarayıcıl...

Bilmeniz Gereken 10 HTML5 Etiketi Devamini Oku

1-<video> ve <audio>Flash, Silverlight ve benzer teknolojilerin kullanılmasının en önemli sebebi multimedya veriler oynatmak. HTML5 ile tarayıcılar yeni video ve ses kontrollerini destekliyor. Bu yüzden eski teknolojiler kullanım açısından küme düşüyor. Tarayıcılar artık doğal olarak kontrolleri gösteriyor ve JavaScripte takılmadan işlenebiliyor. Kodek karışıklığı sizi korkutmasın! Birden ço...

Google Yerel İşletmelere Kayıt Oluyoruz! Devamini Oku

Google yerel işletme kaydı eklemesi yapmak isteyen fakat bu işlemlerin nasıl yapılacağı konusunda bilgisi olmayan kişilere özel olarak hazırlamış olduğumuz makalemize hoş geldiniz. Bilindiği üzere google yerel işletmelerin kayıtlarını arama sonuçlarında sağ tarafta çarpıcı biçimde göstererek aramış olduğunuz işletmeye kolayca erişmenizi sağlamaktadır. Peki, nedir bu Google yerel işletme (Google My Business) ...

Seo Uyumlu Makale Devamini Oku

Seo uyumlu makale yazmak istiyoruz, seo uyumlu makale nasıl yazılır, seo uyumlu makale yazmak konusunda bilgilerinizi paylaşır mısınız sorularına fazlaca muhatap oluyoruz. Seo uyumlu makale nasıl yazılır konusunda bilgilerimizi paylaşmanın zamanı geldi. Talebinize istinaden derlediğimiz arama motorları için anlaşılı...

Web Sitesi Kurma Maliyeti Devamini Oku

Bilgisayar ve internetin hayatımıza ani girişi, çalışma hayatını ve ekonomiyi de web tasarım sektörü bazında etkilemiştir. Günümüzde kişisel web sitesi kurmak veya kurumsal web sitesi tasarımı yaptırmak firmalar açısından büyük önem kazanmıştır. Hedef kitleye ulaşmak ve kitlelere farklı ala...

Web Sitesi Yaptırırken Dikkat Edilecekler Devamini Oku

1. Ziyaretçilerinizi zorlamayın. Bırakın sitenizi ziyaret edenler ne okumak istediklerine kendilerinin karar versinler. Web sitenizi ziyaret edenler, gezerken kontrolün kendilerinde olmasını arzu eder. Bundan ötürüdür ki pop-up (kendiliğinden açılır) pencere ve reklam ilişimleri (link), web sitenizi kullanıcı dostu olmaktan çıkararak ziyaretçilerinizin dikkatini dağıtacak, ziyaretçilerinizin sitenizi erken terk etmesine...

Web Sitesi Zorunluluğu Kanunu Devamini Oku

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre 1 milyon civarındaki şirket web sitesini kurmak zorunda. Firmaların kendi adlarına internette isim tescili ve web alanı (hosting) hizmeti almaları gerekmektedir. Yeni yasanın yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan 1535 maddelik ta...

Google sıralama kriterleri Devamini Oku

Google bir içeriğin arama sonuçlarındaki yerini belirlemek için o içeriği 200’ün üzerinde kriter çerçevesinde inceler. Peki nedir bu google sıralama kriterleri ? Google bir içeriğin sıralamasını belirlerken en çok hangi kriterlere dikkat eder ?Domain Faktörleri1- Dom...

JSP (Java Server Pages) Nedir Devamini Oku

Web uygulamaları oluşturmak üzerine geliştirilmiş olan Java Server Pages yani JSP bir Java teknolojisidir. Bu teknoloji ile kolay bir şekilde dinamik web sayfaları oluşturabilirsiniz. Ülkemizde bu teknolojinin kullanımı az olsa da yabancı ülkelerde JSP’nin yeri ayrıdır. Aynı zamanda JSP Servlet teknolojisinin tüm özelliklerini kendisinde barındırmaktadır. Peki Servlet nedir? Bu sorunun yanıtını aşağıdan bulabilirsi...

Ajax Nedir Devamini Oku

Geçmişin ve günümüzün en çok konuşulan ve kullanılan teknolojilerinden biri Ajax’dır. Dünya çapında büyük kesimlere hitap eden firmaların bu teknolojiyi kullanması Ajax tekniğinin büyük talep görmesinde büyük bir etkiye sahip olmuştur. Fakat bu tekniğin popüler olmasının yanında yanlış bilinen birtakım gerçekler vardır. Ajax tekniğinin bir programlama dili olarak düşünülmesi bu yanlışlardan biridir. P...

Framework Nedir Devamini Oku

Yazılımcıların sıklıkla içli dışlı olduğu kavramlardan biri framework’tür. Kütüphane olarak da bilinen framework projenin daha hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi amacıyla geliştirilmiş olan yapılardır. Önceden hazırlanan bu yapılar geliştirilen projeyi kolaylaştıracağından dolayı günümüzde birçok framework geliştirilmiştir....

Ddos Nedir Devamini Oku

Distributed Denial of Service, Türkçesiyle Servis Hizmet Reddi olarak adlandırılan DDOS, belli kapasiteye sahip olan internet sitelerine birden fazla istek gönderme durumudur. Aşırı yüklenen internet sitesi geçici olarak çöker ve işlevsiz hale gelir.DDOS Saldırısı Nasıl Yapılır?Nasıl ki Web sunuc...

Google’ın Arama Motoru Nasıl Çalışıyor Devamini Oku

İyi haber şu ki arama motorları aslında anlaşılması oldukça kolay.Her bir faktörü (yüz veya bin arasında) bilemeyebiliriz, ancak buna da ihtiyacımız yok.Google’ı memnun etmek, daha üst sıralarda yer almak ve daha fazla web sitesi trafiği getirmek için basit bir yöntemle bunu temellere indireceğim .Ama önce, Google’ın arama motorunun gerçekte nasıl çalıştığını anlatacağ...

Kelime Analizi Nedir Devamini Oku

İnternet kullanıcıları, internette bir şeyler ararlarken, konu ile ilgili kelimeler kullanırlar. Arama motoru sayfasına ilgili kelimeleri yazdıklarında, aradıkları konuyu bulurlar ve bilgi edinmiş olurlar. Arama motoruna yazılan ve ilgili konunun bulunmasını sağlayan kelimeler ile ilgili yapılan çalışmaya, kelime analizi ya da anahtar kelime analizi adı verilir....

Yandex Arama Motoru Devamini Oku

Günümüzde gelişmekte olan arama motorlarından bir tanesi de Yandex arama motorudur. Bundan 20 yıl önce ilk adımları atılan Yandex arama motorunun dünya pazarına açılma tarihi ise 2011 yılıdır. Ülkemizde 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Yandex arama motoru gün geçtikçe da...

SEO Analizi Nasıl Yapılır Devamini Oku

Arama motorlarında en üst sıralarda yer alamıyorsanız ve bu durum uzun bir süre devam etmişse, SEO çalışmalarınızda bir sorun var demektir. SEO analizi yaparak ya da yaptırarak, sorunları tespit edebilir ve arama motorlarında üst sıralarda yer almanıza engel olan unsurları giderebilirsiniz.Etkili bir SEO Ana...

Dış Seo nedir Devamini Oku

Basit bir tanım yapacak olursak: Site dışında organik trafik elde etmek ve bunun bir sonucu olarak arama motorlarında yükselmek için yapılan çalışmaların tümüne, site dışı SEO adı verilir. Tanım basittir, ancak yapılacak iş oldukça fazladır. Gelin bu işlerin nasıl yapıldığına kısaca değinelim.Site Dışı SEO Nasıl Yapılır?...

İç Seo nedir Devamini Oku

Arama motoru optimizasyonu çalışmalarının ilk adımı olmakla beraber genellikle yapılan internet sitesi içerisindeki mevcut çalışmaları kapsar. İç SEO çalışmalarının genel amacı kodlama ve altyapı olarak sorunsuz ve sıkıntısız bir web sitesi hazırlayarak arama motorlarının görebileceği bir şekilde hazırlamaktır.Hazırlanan internet sitelerinin eksiksiz yapılması gerekmektedir. Arama motoru optimizasyon...

Web Tasarımda Seo Nedir Devamini Oku

Web Tasarım, Arama motoru optimizasyonu (SEO), ücretsiz sonuçları olan bir web arama motorunun web sitesinin veya bir web sayfasının çevrimiçi görünürlüğünü etkileme sürecidir.Amaç nedir?Arama sonuçları sayfasında daha üst sıralarda yer almak ve d...

Alexa nedir Devamini Oku

Özellikle arama motoru optimizasyonu üzerinde etkin bir rapor sunmasıyla tanınan Alexa, internet sitelerini çeşitli algoritmalara göre sıralayan bir çeşit araçtır. İnternet sitesi sahiplerinin sıklıkla kontrol ettikleri platform, sitenin durumu hakkında detaylı bir şekilde bilgilenmeye yardımcı oluyor. Platformun bahsi geçen tüm özellikleri ise aslına bakılırsa Alexa nedir sorusunun geniş kapsamlı cevabı olarak nit...

Robots.txt nedir Devamini Oku

Web siteleri açısından önemli dosyalar arasında gösterilen robot.txt, özellikle arama motoru optimizasyonu işlemlerini profesyonel bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı oluyor. Aktif bir internet sitesini gün içerisinde pek çok kez Google botları ziyaret ediyor ve inceliyor.Bu işlemler, Google’ın siteye dair ...

CSS nedir Devamini Oku

CSS nedir önce bunun açılımına bakmak gerekir. CSS (Cascading Style Sheets) internet sayfalarının görünümünü değiştiren bir biçim dosyasıdır. CSS’nin kendine has kuralları ve özellikleri vardır. CSS sayfa içerisinde her bir elemana ait farklı özellikler atama işlemini gerçekleştirir. CSS’nin özelliklerine bakıldığında, Html sayfasındaki nesnelerin görüntüsünü belirler. Bu çatı altında html 4,0 sürü...

HTML5 Nedir Devamini Oku

Günümüzde var olan sitelerin temelinde HTML bulunmaktadır. Hypter Text Markup Language kelimelerinin baş harflerini alarak günümüze gelen HTML, CERN’de çalışan Tim Bernes-Lee tarafından geliştirilmiştir. Bir web standardı olan HTML, ilk çıktığında sadece metin görevi görüyordu yani görsel açıdan hiçbir esprisi yoktu.  Zamanla geliştirilen bu dil sonrasında kullanıcılara görsel açıdan bir...

HTML Nedir Devamini Oku

Günümüzde var olan tüm sitelerin temelinde HTML dili bulunmaktadır. İngilizcede Hyper Text Markup Language kelimelerinin kısaltması olan HTML ile basit seviyede web sitesi oluşturulabilir. Fakat bu dil genellikle sitenin altyapısını oluşturmak için kullanılmaktadır. Bunun için taglar tercih edilmektedir. Tercihi yapılan bu taglar ile birtakım biçimlendirmeler yapılabilmektedir. Fakat bu işlem için daha ç...

Php Nedir Neler Yapılabilir Devamini Oku

Php programlama dili nedir veya php programlama dili ile neler yapılabilir gibi sorular günümüzün en merak konularından biridir. Bu sorunun merak edilme oranı her geçen gün artmaktadır. Bu artışın en büyük sebebi olarak web teknolojilerinin gelişmesi gösterilebilir. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan bu dilin ne işe yaradığına ve bu dil vasıtasıyla neler yapılabileceğine kısa bir göz atalım....

Veritabanı ve Mysql Nedir Devamini Oku

Bilgisayar ortamında var olan tüm bilgilere veri denilmektedir. Bu veriler bilgisayar tarafından saklanıp işlenebilen bir yapıdadır. Bu işlenebilme özelliğinden faydalanabilmeniz için bir veritabanına ihtiyacınız vardır. Bu veritabanında saklanması istenilen verilere yer verilir. Bu veriler üzerinden birtakım işlemler kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Tabi bu işlemler için veritabanı diline ihtiyaç vardır. Günümüz...

Veritabanı nedir Devamini Oku

Bilgisayar sistemlerinde ve tüm elektronik ortamlarda depolanan yapılandırılmış bilgilere Veritabanı adı verilir. Çok miktarda bilgilerden oluşan veritabanı, veritabanı sistemleri yardımıyla kontrol edilir.Veritabanı Ne İşe Yarıyor?Günümüzde yalnızca bilgisayar ya da elektronik ortamlarda değil, tüm web uygulamalarında da veritabanı sistemleri kullan...

Oracle nedir Devamini Oku

Oracle Kaliforniya kökeni olan bir yazılım şirketidir. 1977 yılında kurulmuş olup günümüze kadar bir çok başarılı işe imza atmış olmaktadır ve Java programlama dilini günümüze uyarlanan mimarı dır. Toplamda 145 ülkede hizmet gösteren şirket aynı zamanda sunduğu yazılım ve araçlarıyla milyonlarca insan tarafından tercih edilmekte dir. Oracle nedir? Sorusuna ise tek bir tanım denebilir. İlişkis...

Mobil Tasarım Nedir Devamini Oku

Eğitilmiş göze sahip, tasarım konusunda deneyimli kişilerle yaptığımız sohbetler sonucunda, en önemli Google kriterlerinden olan Mobil tasarım hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.Web tasarımında kullanılan “Kullanıcı Arayüzü Tasarımı” yön değiştirerek, mobil platformlarında daha sık kullanılmaya başladı. Bu durumun en önemli nedeni, insanların cep telefonlarında internette ...

Java nedir Devamini Oku

Java, 1991 senesinde Sun firması altında kurulmuş olan Green Team isimli 13 kişilik bir takım tarafından hazırlanmıştır. Green Team, bilişim teknolojileri üstünde araştırma yapıp geliştirmeyi hedefleyen bir takımdı. Bu takım geleceğin teknolojisini ev elektroniği ve kişisel elektronik cihazlarda olduğuna inanmaktaydı. İlk yapmış oldukları çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanmış olsa pes et...

Javascript nedir Devamini Oku

Web tarayıcılarında yaygın olarak kullanılan betik bir programlama dilidir. Javascript açık kaynak kodlu olduğundan dolayı, sunucuyla iletişime geçmede kolaylık sağlar ve geliştirilebilir özelliklere sahiptir. Bu yüzden dünya genelinde yaygın olarak tercih edilir.  Javascript tanımı yaptıktan sonra, gelelim bu yazılım dili ile ne yapacağımıza…Ne Yapacağız ki Javascript’i?Daha çok webm...

Bootsrap nedir Devamini Oku

Bootstrap Site Yapımı O bir açık kaynak kodlu tasarım harikası, CSS Freamwork ustası, tasarım denilince akla ilk o geliyor. Açılın Bootstrap geliyor. Evet bu yazımızda yine sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bir konudan bahsedeceğiz. Bootstrap! Cep telefonu, tablet ve masaüstü bilgisayarın...

Url Nedir? Url Çeşitleri? Url Örnekleri? Devamini Oku

Url Nedir? Url Çeşitleri? Url Örnekleri? URL, “Uniform Resource Loader” teriminin kısaltılmışıdır. Türkçesi “Tekdüzen kaynak bulucu” olarak belirtilebilir. İnternet üzerinde yer alan kaynakların nasıl bulunacağını belirleyen bir tanımdır.Portfolyo URL Nedir?Yeni çıkan URL kavramlarından birisidir. İnternet sitenizde; becerilerinizi, iş deneyimleriniz...

Açık kaynak kod nedir Devamini Oku

Kodlama programlarını mutlaka duymuşsunuzdur. Bu programlarda, iki tür kodlama mevcuttur. Kapalı ve açık kodlama… Kapalı olan kodlamada hazırlanan veriler hiçbir şekilde değiştirilemez. Açık kaynak kodu ile hazırlanan yazılımlarda ise tam tersi durum söz konusudur. İstenilen düzenleme, her zaman yapılabilir ve güncellenebilir. İşte bu tür yazılımlara, açık kaynak kodlu yazılımlar adı verilir....


BİZE ULAŞIN
Ozansoy Sokak no:2/A ÇANAKKALE
0 553 658 50 81
Copyright © 2009 - 2023 - Tüm Hakları Saklıdır - Mutluweb